26 kwietnia 2022

Ochrona przed szkodnikami

 

Skuteczna ochrona przed szkodnikami ma ogromne znaczenie dla firm działających w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności. Owady, gryzonie czy ptaki mogą niszczyć zapasy oraz zaburzać przebieg całego cyklu produkcyjnego. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a także wizerunku i wyników finansowych firmy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, zapewniamy przygotowanie indywidualnej, długofalowej strategii Pest Control. To najskuteczniejsza ochrona przed szkodnikami, która wykorzystuje wszystkie dostępne metody fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Skuteczna strategia ochrony przed szkodnikami

Nasza strategia ochrony przed szkodnikami bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach indywidualnie dopasowanych do problemu konkretnego klienta. Działania podejmowane przez Pest Control można podzielić na kilka etapów:

  • Systematyczna kontrola, czyli regularne inspekcje danego obiektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Cykliczność tych działań pozwala szybciej wykryć i reagować na pojawiające się zagrożenie.
  • Profilaktyka, czyli usuwanie luk w szczelności budynków, które zostały wykryte podczas cyklicznych inspekcji.
  • Identyfikacja problematycznych gatunków szkodników, co pozwala na wybór najskuteczniejszych metody ochrony bez powodowania zagrożenia dla innych organizmów.
  • Analiza powodów pojawienia się szkodników oraz ich zachowania w odniesieniu do specyfiki funkcjonowania danego zakładu.
  • Stały monitoring obecności szkodników polegający na wydzieleniu określonych stref i przypisaniu im odpowiednich progów szkodliwości.
  • Wybór zabiegu o możliwie największej skuteczności, przygotowanie miejsca i czasu jego wykonania oraz dobór odpowiednich środków.
  • Opracowanie dokumentacji to niezbędny element przygotowania zakładu do audytu ds. bezpieczeństwa żywności i potwierdzenie profesjonalnego podejścia do kwestii ochrony przed szkodnikami.

Ochrona przed szkodnikami Pest Control to kompleksowe działania, które skutecznie chronią wizerunek firmy i pozwalają uniknąć realnych strat finansowych.

Call Now Button