8 grudnia 2020

Monitoring Pest control DDD

Każdego roku szkodniki stanowią duże zagrożenie dla wielu firm sektora produkcji i przetwórstwa żywości. Szkodniki niszczą zapasy, zakłócają działalność, wpływają na przychody i stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Zarządzanie nowoczesnym działem produkcji oprócz swoich planowych zadań powinno uwzględniać również aktualne wyzwania związane z monitorowaniem obecności szkodników. Owady, gryzonie i ptaki mogą zagrozić wizerunkowi i wytwarzanym produktom powodując niezgodność i straty materialne. Długofalowa strategia pest control którą opracowaliśmy, bazuje na ocenie ryzyka, analizie i poszanowaniu dla środowiska naturalnego, dlatego wykorzystujemy wszystkie dostępne metody fizyczne, biologiczne i chemiczne. Właściwa ochrona przed szkodnikami to inwestycja z najlepszą stopą zwrotu która wyznacza etapy naszej pracy:

  • kontrola
  • działania zapobiegawcze
  • identyfikacja
  • analiza
  • monitoring Pest Control
  • wybór zabiegu
  • dokumentacja Pest Control

pest control

Kontrola

Skuteczna ochrona przed szkodnikami opiera się o harmonogram regularnych inspekcji obiektu, dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na zagrożenie. W przypadku producentów żywności powszechne są kontrole cotygodniowe lub comiesięczne, a w niektórych Zakładach kontrola odbywa się nawet częściej – raz lub dwa razy dziennie. Te rutynowe kontrole koncentrują się na obszarach, w których szkodniki mogą się najprawdopodobniej pojawiać – są to doki załadunkowe, obszary magazynowe, pomieszczenia socjalne dla pracowników, miejscach niedawnych wycieków składników czy sufity podwieszane. Identyfikujemy wszelkie potencjalne punkty wejścia, źródła pożywienia i wody lub strefy schronienia, które mogą powodować problemy ze szkodnikami.

Na stronie biolog terenowy możesz zapoznać się z usługami inspekcji obiektów.

Działania zapobiegawcze

Regularne inspekcje obiektów ujawniają luki w szczelności budynków, dlatego należy podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia, zanim spowodują prawdziwy problem z wtargnięciem szkodników. Najlepszym środkiem zapobiegawczym jest wykluczenie najsłabszych ogniw, dlatego analizujemy potencjalne punkty wejścia dla owadów, gryzoni i ptaków podczas inspekcji. Fizyczne powstrzymywanie szkodników zmniejsza potrzebę stosowania chemicznych środków zaradczych. Również odpowiednie warunki sanitarne zachowane poprzez zabiegi takie jak, sprzątanie, mycie czy dezynfekcja pomieszczeń przyczynią  się do redukcji potencjalnych źródeł pożywienia i wody, zmniejszając w ten sposób presję szkodników i innych zagrożeń biologicznych.

Identyfikacja

Różne grupy szkodników cechują odmienne zachowania. Dzięki identyfikacji problematycznych gatunków szkodników można je wyeliminować skuteczniej i przy jak najmniejszym ryzyku wyrządzenia szkody innym organizmom. Profesjonalna ochrona przed szkodnikami zawsze rozpoczyna się od prawidłowej identyfikacji danego szkodnika. Zakłady produkujące żywność posiadają odmienne profile działalności i oznacza to, że inne grupy szkodników będą związane z mleczarnią a inne z zakładem cukierniczym. Sytuacja ulegnie zmianie gdy różne towary pochodzące z Zakładów z odmiennym profilem produkcyjnym trafią do wspólnego magazynu czy na półki sklepowe. Optymalny poziom ochrony dla określonego profilu osiągamy poprzez właściwą ocenę ryzyka i jej analizę.

Analiza Pest Control

Analizując zachowania szkodników i powód ich wystąpienia w określonych miejscach nakreślamy możliwości ich ograniczania lub wykluczania. Ważnym elementem jest zrozumienie procesów funkcjonowania Zakładu, zasad przyjmowania surowców, etapów produkcji, magazynowania i wydawania towaru. Każdy szkodnik który jest potencjalnym zagrożeniem, swoją podróż zaczyna w swoim naturalnym środowisku czyli zaraz za elewacją budynku. Pierwszym newralgicznym punktem który jest badany i analizowany to najbliższe otoczenie budynków. Tu kluczową rolę pełni rodzaj ogrodzenia, roślinność, oświetlenie czy strefa składowania odpadów. To tutaj można wykonać wiele usprawnień które utrudnią wejście szkodnikom do wewnątrz czyli do miejsc w których przebywać nie mogą. Inną ważną drogą przedostawania się szkodników do Zakładu są przyjmowane surowce gdzie prym wiodą tzw. szkodniki magazynowe – SPI (Stored Product Insects) oraz w mniejszym stopniu gryzonie-zwłaszcza myszy. Wejście szkodników do budynku wiąże się z ryzykiem które ograniczane jest przez odpowiednie praktyki samego Zakładu takie jak sprzątanie czy mycie oraz działania długofalowe takie jak monitoring szkodników.

Monitoring Pest Control

Ochrona przed szkodnikami jest procesem ciągłym dlatego stały monitoring ich obecności jest niezbędny i nie można ograniczać się jedynie do wykonywania zabiegów chemicznych. Zabiegi chemiczne powinny być reakcją na wynik monitoringu i nie możemy traktować ich jako rozwiązań alternatywnych. Monitorowanie populacji szkodników wymaga wydzielenia właściwych stref i przyporządkowania im adekwatnych progów szkodliwości. Przekroczenie ustalonego progu szkodliwości skutkuje uruchomieniem procesu zwalczania szkodników i planowaniem zabiegów chemicznych. Postępowanie w ten sposób ma uzasadnienie ekonomiczne i przynosi realne oszczędności.

Wybór zabiegu

Kładziemy nacisk na stosowanie niechemicznych metod kontroli, takich jak detektory lub pułapki feromonowe, zanim zastosujemy preparaty biobójcze. Gdy inne metody kontroli zawiodły lub są nieodpowiednie do sytuacji, stosujemy zabiegi chemiczne takie jak dezynsekcja i deratyzacja w celu zwalczania określonego szkodnika. Używamy odpowiednich zabiegów we właściwych miejscach dlatego wykonywane zabiegi mają zawsze wysoką skuteczność. Skuteczność zabiegu wiąże się z odpowiednim przygotowaniem miejsca i czasu oraz wyborem odpowiedniego preparatu. Niekiedy jak w przypadku gryzoni będzie polegać na kombinacji kilku metod np. nęcenia czy odławiania. Skupienie się na opcjach niechemicznych i odpowiednie uszczelnienie obiektu, tak by nieproszeni goście nie mogli wejść do środka, będzie skutkować minimalizowaniem ryzyka dla bezpieczeństwa żywności i organizmów innych niż docelowe. Brak obecności szkodników podczas audytu będzie odczuwalny w postaci braku niezgodności.

Dokumentacja Pest Control

Wizyta audytora ds. Bezpieczeństwa żywności może wpłynąć  pozytywnie na kondycję Zakładu lub ją zepsuć. Ponieważ zwalczanie szkodników może stanowić do 20 procent całkowitego wyniku audytu, konieczne jest, aby program ochrony przed szkodnikami był gotowy do zaprezentowania podczas audytu. Aktualna dokumentacja dotycząca zwalczania szkodników jest jedną z pierwszych oznak dla audytora, że ​​Twój zakład poważnie traktuje zwalczanie szkodników. Odpowiednie dokumenty, które należy posiadać określa wdrożony system bezpieczeństwa żywności. Przeważnie są to raporty aktywności szkodników, mapy rozmieszczenia pułapek, trendy i inne dlatego dobrze, by dokumenty znajdowały się w jednym miejscu. Wdrożyliśmy rozwiązania technologiczne które zapewniają dostęp elektroniczny do całej dokumentacji związanej z ochroną przed szkodnikami. Logując się do panelu klienta otrzymujesz dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów które są wytwarzane podczas całego procesu ochrony przed szkodnikami. W krótkim czasie dostępne są wszystkie procedury które są odpowiednie to wdrożonego standardu bezpieczeństwa żywności

 

cerber

kontakt

Call Now Button