8 grudnia 2020

Dlaczego potrzebujemy usług pest control? Poznaj zasady skutecznej ochrony!

Cepa certified Wiśniewski Pest Control sp. z o.o.

Każdego roku szkodniki stanowią duże zagrożenie dla wielu firm sektora produkcji i przetwórstwa żywości. Szkodniki niszczą zapasy, zakłócają działalność, wpływają na przychody i stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Zarządzanie nowoczesnym działem produkcji oprócz swoich planowych zadań powinno uwzględniać również aktualne wyzwania związane z monitorowaniem obecności szkodników – pest control. Owady, gryzonie i ptaki mogą zagrozić wizerunkowi i wytwarzanym produktom powodując niezgodność i straty materialne. Długofalowa strategia pest control bazuje na ocenie ryzyka, analizie i poszanowaniu dla środowiska naturalnego.

Szkodniki mogą zakłócać równowagę ekosystemu, pochłaniając duże ilości pożywienia i innych zasobów, co prowadzi do upadku innych gatunków. Ponadto niektóre szkodniki, takie jak gatunki inwazyjne, mogą wypierać gatunki rodzime i zmieniać ogólny skład ekosystemu. Szkodniki mogą powodować znaczne szkody w uprawach i zmniejszać plony, co może prowadzić do niedoborów żywności i strat ekonomicznych dla rolników.

Spis treści:

Jak przebiega monitoring pest control?

Skuteczna strategia pest control

Profilaktyka i aktywna kontrola w ochronie przed szkodnikami

Pozostałe metody profilaktyki pest control

Szacowanie ryzyka pest control – risk assessment

Dokumentowanie wyników pest control

Wpływ analizy otoczenia na pest control?

Ile kosztuje monitoring pest control?

Kiedy monitoring pest control jest skuteczny?

 


Jak przebiega monitoring pest control?

Urządzenia do monitorowania szkodników, takie jak karmniki deratyzacyjne, chwytacze gryzoni, detektory i pułapki, są zazwyczaj regularnie sprawdzane, aby upewnić się, że działają prawidłowo i odławiają szkodniki. Można to zrobić, wizualnie sprawdzając urządzenia i sprawdzając, czy nie ma uszkodzeń fizycznych lub awarii. Zwykle obejmuje to sprawdzenie prawidłowego umieszczenia i prawidłowego działania urządzenia. Na przykład pułapki zostają sprawdzane, aby mieć pewność, że nie zostały uszkodzone oraz że przynęta jest nadal obecna i świeża.

Podobnie, pułapki lepowe są sprawdzane pod kątem obecności szkodników, a ich klej jest sprawdzany pod kątem jakości. Zebrane agrofagi mogą być również identyfikowane i rejestrowane w celu śledzenia populacji określonych gatunków na danym obszarze. Ponadto dane z urządzeń monitorujących można analizować w celu zidentyfikowania wzorców lub trendów w aktywności szkodników, co może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony przed szkodnikami. Niektóre urządzenia mogą być wyposażone w elektroniczny system ostrzegania, który powiadamia technika o konieczności sprawdzenia urządzenia.

Skuteczna strategia pest control

Działania pest control są procesem ciągłym, dlatego stały monitoring obecności szkodników jest niezbędny i nie może ograniczać się jedynie do wykonywania zabiegów chemicznych. Zabiegi chemiczne takie jak dezynsekcja i deratyzacja powinny być reakcją na wynik monitoringu i nie możemy traktować ich jako rozwiązań alternatywnych.

Strategia pest control wymaga wydzielenia właściwych stref, przyporządkowania tym strefom szkodników które im zagrażają i przyporządkowania im adekwatnych progów szkodliwości. Przekroczenie ustalonego progu szkodliwości skutkuje uruchomieniem procesu zwalczania szkodników i planowaniem zabiegów chemicznych. Postępowanie w ten sposób ma uzasadnienie ekonomiczne i przynosi realne oszczędności.

 

Profilaktyka i aktywna kontrola w ochronie przed szkodnikami

W przemyśle spożywczym strategie zwalczania szkodników zazwyczaj obejmują połączenie środków zapobiegawczych i aktywnej kontroli.

Środki zapobiegawcze obejmują:

– regularne inspekcje obiektu w celu zidentyfikowania potencjalnych miejsc wejścia szkodników i zajęcia się nimi

– właściwe przechowywanie i obchodzenie się z surowcami i gotowymi produktami w celu zminimalizowania przyciągania szkodników

– regularną sanityzację i czyszczenie obiektu w celu usunięcia potencjalnych źródeł pożywienia dla szkodników

– edukację i szkolenie pracowników w celu zapobiegania przypadkowemu wprowadzeniu szkodników

 

Środki aktywnej kontroli obejmują:

– używanie detektorów, przynęt i biocydów do kontrolowania i eliminowania szkodników

– używanie pułapek feromonowych do wykrywania i monitorowania szkodników. Pułapki feromonowe to urządzenia, które uwalniają syntetyczne wersje substancji chemicznych, za pomocą których szkodniki komunikują się ze sobą. Pułapki te mogą być wykorzystywane do wykrywania obecności szkodników i monitorowania ich populacji

– regularne monitorowanie obiektu w celu śledzenia skuteczności działań w zakresie zwalczania szkodników i identyfikowania wszelkich nowych inwazji

– wdrożenie programu zintegrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM), który wykorzystuje połączenie środków zapobiegawczych i aktywnego zarządzania w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska

 

Pozostałe metody profilaktyki pest control

Aby uniknąć problemów z szkodnikami, ważne jest przestrzeganie dobrych zasad higieny i produkcji oraz stosowanie wewnętrznych procedur w firmie.

Do dobrych praktyk wspomagających należą:

– zamykanie drzwi i bram załadunkowych

– naprawa obróbki blacharskiej i doszczelnianie drzwi, aby zapobiec przedostawaniu się szkodników do obiektu

– montaż siatek lub metalowych osłon systemów wentylacyjnych i kanałów, aby uniemożliwić szkodnikom przedostanie się do obiektu

– stosowanie metod kontroli biologicznej, takich jak uwalnianie drapieżników np. jastrzębi, w celu oddalania ptaków od budynków i zmniejszanie ryzyka potencjalnego wtargnięcia ptaków do budynków

 

Szacowanie ryzyka pest control – risk assessment

Różne rodzaje szkodników cechują odmienne zachowania i szkodliwość. Dlatego ważne jest, aby ustalić, które konkretne rodzaje szkodników są problemem, żeby je skutecznie usunąć i nie zaszkodzić innym organizmom. Profesjonalna ochrona przed szkodnikami zaczyna się od dokładnego określenia, który rodzaj szkodnika jest problemem. Fabryki produkujące jedzenie mogą być podatne na różne rodzaje szkodników, np. inne zagrożenia mogą występować w mleczarni, a inne w cukierni. Sytuacja może się zmienić, gdy różne produkty pochodzące z różnych fabryk trafią do jednego magazynu lub sklepu. Aby skutecznie chronić przed szkodnikami, trzeba dokładnie przeanalizować ryzyko i zastosować odpowiednie metody ochrony. Aby móc powiedzieć, że skutecznie kontrolujemy szkodniki, należy wdrożyć odpowiednie procedury postępowania. Jedną z procedur jest monitorowanie – czyli sprawdzanie, gdzie szkodniki się pojawiają i w jakiej ilości. Dzięki temu wiemy, jakie środki trzeba zastosować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Dokumentowanie wyników pest control

cerber - panel pest controlWizyta audytora ds. bezpieczeństwa żywności może wpłynąć pozytywnie na kondycję Zakładu lub ją zepsuć. Ponieważ zwalczanie szkodników może stanowić do 20 procent całkowitego wyniku audytu, konieczne jest, aby program ochrony przed szkodnikami był gotowy do zaprezentowania podczas audytu. Aktualna dokumentacja dotycząca zwalczania szkodników jest jedną z pierwszych oznak dla audytora, że Twój zakład poważnie traktuje zwalczanie szkodników. Odpowiednie dokumenty, które należy posiadać określa wdrożony system bezpieczeństwa żywności. Przeważnie są to raporty aktywności szkodników, mapy rozmieszczenia pułapek, trendy i inne, dlatego dobrze, by dokumenty znajdowały się w jednym miejscu.

Wdrożyliśmy rozwiązania technologiczne które zapewniają dostęp elektroniczny do całej dokumentacji związanej z ochroną przed szkodnikami. Logując się do panelu klienta otrzymujesz dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów które są wytwarzane podczas całego procesu ochrony przed szkodnikami. W krótkim czasie dostępne są wszystkie procedury, które są odpowiednie to wdrożonego standardu bezpieczeństwa żywności

 

Wpływ analizy otoczenia na pest control?

Kontrola szkodników to długotrwały proces, który wymaga regularnej analizy i działań. Gdy pojawiają się szkodniki, nie wystarczy tylko pozbyć się ich jednorazowo. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego szkodniki pojawiają się w danym miejscu i jak ograniczyć ich liczbę lub całkowicie je wyeliminować. Dlatego ważne jest badanie i analiza zachowania szkodników oraz sposobów ich przedostawania się do budynku.

Szkodniki często pochodzą z otoczenia budynku, dlatego ważne jest, aby zadbać o ogrodzenie, roślinność, oświetlenie i składowanie odpadów. Wewnątrz budynku szkodniki mogą dostawać się przez surowce, które są przyjmowane do zakładu. Prym wiodą tzw. szkodniki magazynowe – SPI (Stored Product Insects) oraz w mniejszym stopniu gryzonie-zwłaszcza myszy. Wejście szkodników do budynku wiąże się z ryzykiem, które ograniczane jest przez odpowiednie praktyki samego Zakładu takie jak sprzątanie czy mycie oraz działania długofalowe takie jak monitoring szkodników.

 

Ile kosztuje ochrona przed szkodnikami?

Cena monitoringu pest control jest indywidualna – wyceny dokonują specjaliści, po uwzględnieniu:

  • skali problemu szkodników
  • miejsca ich występowania
  • rodzaju szkodnika i jego ilości
  • metod, które należy zastosować
  • ilości punktów kontrolnych i ich rodzaju
  • częstotliwości monitoringu pest control

 

Koszt monitoringu pest control może się również różnić w zależności od rodzaju wymaganej usługi. Na przykład usługa podstawowa może obejmować jedną wizytę w miesiącu, podczas gdy usługa bardziej kompleksowa może obejmować kilka wizyt i kilka monitoringów. Dodatkowo koszt może się różnić w zależności od rodzaju ochranianego produktu i wykonanej oceny ryzyka. Dla piekarni ulokowanej poza miastem, gdzie przeważają tereny rolnicze i dla Zakładu wytwarzającego opakowania w centrum miasta ocena ryzyka będzie się różnic diametralnie.

 

Kiedy ochrona przed szkodnikami jest skuteczna?

Skuteczny monitoring pest control opiera się o harmonogram regularnych inspekcji obiektu, dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na zagrożenie a przez to nasze działania są skuteczne. W przypadku producentów żywności powszechne są kontrole cotygodniowe lub comiesięczne, a w niektórych zakładach kontrola odbywa się nawet częściej – raz lub dwa razy dziennie. Im częstsze są kontrole obecności szkodników tym lepiej. Częsta kontrola to dokładna wiedza na temat obecności agrofagów. Te rutynowe kontrole koncentrują się na obszarach, w których szkodniki mogą się najprawdopodobniej pojawiać – są to rampy załadunkowe, pomieszczenie przyjęcie surowca, produkcja, obszary magazynowe, pomieszczenia socjalne dla pracowników czy sufity podwieszane. Skuteczność pest control zależy od dokładności techników podczas wizyt serwisowych i postępowania zgodnie z procedurami DDD.

BRCGS - pest control

IFS - pest control

 

cerber - panel klienta pest control

kontakt

Call Now Button